SCHIRMER Gerhard

Oberstleutnant - Kommandeur Fallschirm-Jäger-Regiment 5

Vyprodáno (1 ks)
Kód: 78
1 799 Kč
Kategorie: Fallschirmjäger

Originál podpis na poválečné kopii fotografie. Rozměry 10 x 14 cm. Perfektní stav.

Po třech letech působení u Landespolizei v Sasku vstoupil v roce 1935 do Luftwaffe. Jeho první zastávkou byla Piloten-Schule v Oberschleißheimu, v roce 1936 se stal Staffelkapitänem 4. Kompanie, Flieger-Ausbildungs-Regiment v Oldenburgu. 1.10.1937 byl povýšen do hodnosti Oberleutnant a převzal 1.12. velení 5. Kompanie. 1.5.1939 se dobrovolně přihlásil k Fallschirmtruppe a zde se stal 15.9. velitelem 6. Kompanie, Fallschirm-Jäger-Regiment 2 v Tangermünde. V Polsku byla jeho rota nasazena k zajištění v letišti v Deblinu a zůstal do 15.10. v Polsku. Jako velitel roty a praporu a později Hauptmann byl nasazen s výsadkáři v Holandsku (Wallhaven a Valkenburg), Norsku, Řecku a Krétě. 26.4.1941 byla 6. Kompanie nasazena v Korinthu k zajištění průplavu před Brity a Řeky. V průběhu boje byl Schirmerův nadřízený, Hauptmann Pietzonka, velitel II. Bataillon Fallschirm-Jäger-Regiment 2 převelen a Hauptmann Schirmer převzal velení. Pod Schirmerový velením zajistil letiště Argos. 20.5.1941 patřil II. Bataillon k Ostgruppe pro invazi na Krétu. První problémy nastaly při transportu praporu, kdy byly čtyři transportní stroje sestřeleny.Velká část praporu byla 20.5. vysazena západně od Heraklionu. Schirmer vedl osobně útok na kótu 296 u Heraklionu a zajistil pozici. Díky tomu bylo možné obsadit město 28.5. Hauptmann Schirmer bojoval na ostrově do 15.6. Za své úspěchy byl Schirmer předvolán na Luftwaffe-Oberkommando do Goldapu, kde on 15 dalších důstojníků dostalo později ve Wolfsschanze 14.6.1941 Ritterkreuz. V listopadu 1941 byl 2. Fallschirm-Jäger-Regiment poslán do Ruska k podpoře Heeresgruppe Süd. Pluk patřil k Fallschirmjäger-Kampfgruppe pod velením Generalmajor Alfreda Sturma a převzal úsek na řece Mius u Charcysku. V březnu 1942 byl II. Bataillon nasazen na Volchově, kde byl u Lipovky nasazen v těžkých bojích. V březnu 1942 byl prapor odvelen k doplnění zpět do Německa. V listopadu 1942 byl Hauptmann Schirmer taktickým důstojníkem ve štábu Fallschirm-Jäger-Regiment 5 v Itálii. 11.11. dostal Schirmer od velitele pluku Oberstleutnanta Kocha rozkaz zajistit přistávací město v Tunisu s 8. a 9. Kompanie. Velká část 5. Fallschirm-Jäger-Regiment dosáhla Tunis mezi 13.11. a 15.11. Na rozkaz Oberstleutnanta Kocha převzal Schirmer 16.11.1942 velení III. Bataillonu. Na konci února 1943 převzal Schirmer Fallschirm-Jäger-Regiment 5, když byl Koch odvolán do Německa. Od února do dubna 1943 byly tři prapory Fallschirm-Panzer-Division Hermann Göring převezeny do Afriky. Byly podřízeny Fallschirmjäger-Regiment 5. Na počátku května byl Hauptmann Schirmer poslán do Halberstadtu, kde měl vystavit nový II. Bataillon, 5. Fallschirm-Jäger-Regiment. 1.6.1943 byl Schirmer povýšen do hodnosti Major a jeho prapor byl převelen s 2. Fallschirmjäger Division do Itálie. V listopadu 1943 byl prapor se zbytkem 2. Fallschirmjäger Division do Ruska. Zde byl nasazen východně od Žitomiru. 15.12.1943 byl prapor přesunut do Kirovgradu a zde nasazen v bojích u Novgorodky. 12.1.1944 přišel II. Bataillon zpět do Německa. Zde byl Schirmer povýšen do hodnosti Oberstleutnant a převzal velení Fallschirm-Jäger-Regiment 16, který byl v té době budován v Halberstadtu. Pluk byl v květnu 1944 přesunut do Abbeville a v červnu zase zpět. I. FJR 16 a 13. a 14. Kompanie do Wittstocku, II. Bataillon do Stendalu a III. Bataillon do Salzwedelu. Celý pluk byl cvičen pro noční výsadky. Pluk měl být vysazen v prvních dnech invaze v noci za spojeneckou linií. To se ale na Hitlerův rozkaz nestalo. V červenci 1944 byl pluk přesunut do Litvy k Vilniusu s Fallschirm-Pionier-Regiment 21. Za ústupové boje v Litvě a Východním Prusku a za znovuobsazení Goldapsu a Nemmersdorfu, obdržel Schirmer 18.11.1944 Dubové listy. Během atentátu na Hitlera 20.7.1944 byl Schirmer zatčen a krátce na to zase propuštěn. V únoru 1945 převzal Schirmer pozici Ia u Fallschirm-Jäger-Ausbildungs-Division 1, která byla stavěna severně od Berlína. Velitelem byl Generalmajor Paul Conrath a štáb byl v Berlíně. Spolu s 2. Ausbildungs-Division měla být nasazena v rámci 1. Fallschirm-Armee. 30.4. dosáhl Schirmer se svým štábem, 50 muži, Hamburk. 3.5.1945 byli Major Schirmer a Hauptmann Wangerin zajati Brity a později předáni Rusům. Zde byl uvězněn až do 12.11.1956 ve Vorkutě a byl jedním z posledních propuštěných na základě Adenauerovy intervence. 1.12.1956 vstoupil do Bundeswehru, kde byl v letech 1957 až 1962 velitelem Fallschirm-Jäger-Brigade 25 v Calwu a Nagoldu, poté převzal pozici Heeresfliegerkommandeur 2 a nakonec velitelem VBK 51, 31.3.1971 byl propuštěn do penze. Gerhart Schirmer zemřel 5.9.2004 v Lauf-Aubachu.